Faymer Makina, tüm faaliyetlerinde kalite standartlarının korunmasının, başarı ve itibarımızın anahtarı olduğunu kabul eder. Şirketimiz, bu nedenle, müşterilerimizin gereksinimlerini ve beklentilerini ön planda tutan ve gerekli yasal mevzuatlarla uyumlu bir kalite politikası taahhüt etmektedir. Bu taahhüdü yerine getirmek için, AS 9100 Rev D Havacılık Uzay ve Savunma Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerini karşılayan belgelendirilmiş bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuştur.

  • Müşterimizin ihtiyaç ve beklentilerini her zaman en iyiyi hedefleyen bir tutumla gerçekleştirmek amacıyla; yasal yönetmeliklere, mevzuatlara ve müşteri şartlarına uygun bir biçimde sağlayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı,
  • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamayı,
  • Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve iyileştirmeyi ön planda tutan bir kalite yönetim sistemi oluşturmayı,
  • AS9100 Rev D Havacılık Uzay ve Savunma Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmeyi,
  • Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her aşamada gelişmeyi sağlamayı,
  • Üst yönetim amacına ve bağlamına uygun Risk-Fırsat Değerlendirme Planını destekleyen, kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için çerçeve görevi gören, kalite yönetim sisteminin şartlarına uygun, etkinliğinde sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içeren, tüm çalışanlarca bilinen, anlaşılan, sürekli uygulanmasının değerlendirilebileceği bir KALİTE POLİTİKASI oluşturmuştur.